انواروب: در پی بسته شدن دو مسجد در شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار که ساکنانش اساساً جوگیان محلّی هستند، انجام طاعت و عبادت دسته ‌جمعی در ماه رمضان مشکل شده ‌است. به نقل از آزادی، در پی بسته شدن دو مسجد در شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار که ساکنانش اساساً جوگیان(یک قوم در تاجیکستان […]

 

 

 

انواروب: در پی بسته شدن دو مسجد در شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار که ساکنانش اساساً جوگیان محلّی هستند، انجام طاعت و عبادت دسته ‌جمعی در ماه رمضان مشکل شده ‌است.

به نقل از آزادی، در پی بسته شدن دو مسجد در شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار که ساکنانش اساساً جوگیان(یک قوم در تاجیکستان که معمولا به گدائی مشغول هستند) محلّی هستند، انجام طاعت و عبادت دسته ‌جمعی در ماه رمضان مشکل شده ‌است.

مقامات تاجیک می‌گویند: در یک سال اخیر 222 مسجد را بسته ‌اند.
دولت تاجیکستان خود را یک دولت دنیوی معرفی می کند و حکومت با ترغیب ارزش‌های دنیوی و تلاش برای جلو‌گیری از مذهبی شدن جامعه، نظارت را بر زندگی و باور‌های مردم افزایش داده‌ است. دولت در این مورد پا را بسیار فرا گذاشته است و در زندگی شخصی مردم دخالت فراوان و بی جا انجام می دهد.

سال‌های اخیر حکومت یک سلسله تصمیم‌هایی گرفته است که از جانب مردم مسلمان کشور و سازمان‌های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق مذهبی مردم انتقاد شدند.
در سال‌های اخیر  خواندن مردان زیر 18 سال و زنان در مساجد ممنوع شد و صد‌ها مسجد با بهانه نداشتن مجوز بسته شدند .

شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار در 20 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان واقع است.
اخیرا مقامات به دلیل نداشتن اسناد حقوقی درب دو مسجد که برای ساکنان محلّی خدمت می‌کر، .این شهرک را بسته‌اند.
این مسجد‌ها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزار بودند.
حالا به گفته قهار بیك نظر‌اف رئیس شهرک ساختمانچیان فعال نبودن این دو مسجد در حیات همه‌ روزه ساکنان مشکل ایجاد می‌کند.

او گفت: نبودن مسجد در شهرک برای مسلمانان خیلی سخت است به ویژه در روزهای رمضان که امسال با فصل تابستان همراه است.
ساکنان در خواندن مراسم جنازه، نمازهای یومیه و تراویح مجبور می شوند به مسجد دورتر بروند.
نزدیک‌ترین مسجد  در فاصله 3 کیلومتری در روستای د‌یگر قرار دارد و همه نمازگزاران روزه دار نمی‌توانند به آنجا بروند.
منبع: واستوک نیوز