انواروب: به زودی و برای اولین بار در تاریخ، ندای اذان در قطب جنوب، توسط اداره شئونات اسلامی تاتارستان طنین انداز خواهد شد. سایت «ندای روسیه» نوشت: هیئت علمی روسیه در قطب جنوب،  یک صد جلد قرآن  را طی نشستی از موزه فرهنگ اسلامی تاتارستان، واقع در مسجد مرکزی شهر “کول شریف” تاتارستان تحویل گرفت. […]

انواروب: به زودی و برای اولین بار در تاریخ، ندای اذان در قطب جنوب، توسط اداره شئونات اسلامی تاتارستان طنین انداز خواهد شد.

سایت «ندای روسیه» نوشت: هیئت علمی روسیه در قطب جنوب،  یک صد جلد قرآن  را طی نشستی از موزه فرهنگ اسلامی تاتارستان، واقع در مسجد مرکزی شهر “کول شریف” تاتارستان تحویل گرفت.

 

نیاز صابروف، مسئول اداره  شئونات اسلامی تاتارستان گفت: اعضای گروه علمی، این قرآنها را به دانشمندان و محققین روسی زبانِ قطب جنوب اهدا خواهند کرد.

وی افزود: اکنون قرآن در قاره  قطب جنوب تلاوت می شود و بزودی اذان نیز برای اولین بار در تاریخ، در آنجا داده خواهد شد.

 

منبع: مفکرة الإسلام