انواروب: در ادامه خصومتها و مخالفتها با اسلام و پیروان این دین آسمانی، هیئت آموزشی تگزاس  به حذف تمام موضوعاتی که اسلام را به نحوی مطلوب توصیف کرده رأی داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از ماه ها بحث برسر تدوین استانداردهای جدید مطالعات اجتماعی که از سیستم سرمایه داری و ارزشهای حزب جمهوریخواه […]

انواروب: در ادامه خصومتها و مخالفتها با اسلام و پیروان این دین آسمانی، هیئت آموزشی تگزاس  به حذف تمام موضوعاتی که اسلام را به نحوی مطلوب توصیف کرده رأی داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از ماه ها بحث برسر تدوین استانداردهای جدید مطالعات اجتماعی که از سیستم سرمایه داری و ارزشهای حزب جمهوریخواه دفاع کند و به نوعی دین را از جامعه دور کرده و بر جدایی دین از زندگی سیاسی تأکید داشته باشد، صورت گرفته است.
تگزاس بزرگترین بازار کتابهای درسی در ایالات متحده است و قوانین آن بر آنچه که کودکان در سراسر این کشور می آموزند تأثیرگذار خواهد بود.
قطعنامه ای که روز جمعه تصویب شد مدعی شده است که کتابهای درسی تگزاس ضد فرهنگ و تمدن مسیحی نوشده شده و قرار است بعدها در کتابهای درسی به اسلام بیش از سایر ادیان پرداخته نشده و برخی واژه ها را که درباره هر دو دین است حذف کنند.
حذف واژه های اسلام در نتیجه عدم درک تعالیم و آموزه های صحیح اسلام است، چرا که یکی از واژه هایی که قرار است از کتب درسی تگزاس حذف شود واژه جهاد است، اما از سوی دیگر استفاده از کلمه مهاجم برای اشاره به صلیبیون مسیحی در جنگهای صلیبی نیز ممنوع شده است.
این قطعنامه و تصویب آن تلاشی دیگر برای سیاسی کردن آموزش برپایه ادعاهای کذب و تعصب نسبت به اسلام بوده است.