انوار وب: مرکز اسلامی و یک مدرسه ابتدایی در سیدنی با پلاکاردهایی که در آن شعارهای ضد اسلامی نوشته شده بود هدف قرار گرفت. به نقل از آن  اسلام، دادستان این کشور این حمله را بسیار بی رحمانه توصیف کرد و خواستار جلوگیری از تکرار این اعمال شد و اظهار کرد با این اعمال باید […]

انوار وب: مرکز اسلامی و یک مدرسه ابتدایی در سیدنی با پلاکاردهایی که در آن شعارهای ضد اسلامی نوشته شده بود هدف قرار گرفت.

به نقل از آن  اسلام، دادستان این کشور این حمله را بسیار بی رحمانه توصیف کرد و خواستار جلوگیری از تکرار این اعمال شد و اظهار کرد با این اعمال باید مبارزه کرده و باید مانع تکرار آن شویم در غیر این  صورت این موضوع برای استرالیا خطرناک خواهد بود.

در این پلاکاردها نوشته شده بود اسلام مساوی با تروریسم. جمعیت مسلمان به این موضوع اعتراض کرده و گفته اند مسلمانان در استرالیا بسیار با احترام زندگی می کنند و این گونه رفتارهای ضداسلامی هیچ توجیهی ندارد.

مسلمانان استرالیا بیش از دو درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و با افزیش احساسات ضد اسلامی و نژادپرستانه در این کشور چندین بار به زنان محجبه توهین و ارزشهای اسلامی تهدید و یا تخریب شده است.

پلیس استرالیا ۱۵ نفر را چندی پیش به دلیل رفتارهای ضداسلامی و تخریب نمادهای اسلامی دستگیر کرد و چندی پیش چند مسجد  تهدید به تخریب شدند.

منبع: مهر