انواروب:معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: نخستین محموله کمک های ایران به مسلمانان آفریقای مرکزی بامداد فردا دوشنبه ارسال می شود.ناصر چرخساز پس از بارگیری این محموله در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: این محموله 40 تنی شامل چادر، پتو، آذوقه و لوازم بهداشتی است که به محل استقرار […]

انواروب:معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: نخستین محموله کمک های ایران به مسلمانان آفریقای مرکزی بامداد فردا دوشنبه ارسال می شود.
ناصر چرخساز پس از بارگیری این محموله در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: این محموله 40 تنی شامل چادر، پتو، آذوقه و لوازم بهداشتی است که به محل استقرار مسلمانان آفریقای مرکزی در اردوگاه های کشور چاد ارسال می شود.
وی گفت: پس از ارزیابی ها اگر نیاز بود محموله های دیگر هم ارسال خواهد شد.