انوار وب: نیروهای شبه نظامی آنتی بالاکا مسیحی به بهانه ی مشارکت مسلمانان در درگیرهای آفریقای مرکزی به خانه مسلمانان یورش برده و حداقل هفت نفر را کشته  و چندین نفر را زخمی کردند. یکی از نیروهای امنیتی گفت: افراد مسلح وابسته به گروه آنتی بالاکا به روستای بانجاو و بومبالا حمله نموده و هفت […]

انوار وب: نیروهای شبه نظامی آنتی بالاکا مسیحی به بهانه ی مشارکت مسلمانان در درگیرهای آفریقای مرکزی به خانه مسلمانان یورش برده و حداقل هفت نفر را کشته  و چندین نفر را زخمی کردند.

یکی از نیروهای امنیتی گفت: افراد مسلح وابسته به گروه آنتی بالاکا به روستای بانجاو و بومبالا حمله نموده و هفت نفر را با سلاح سرد کشتند.

این منبع خبری در ادامه افزود: یورش کننده ها به سمت خانه حمله کرده و منازل را به آتش کشیده و به غارت و چپاول پرداختند و تعداد زیادی مجبور به فرار به سمت جمهوی دموکراتیک کنگو شدند.
منبع: لجینیات