«سلیمی»منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم اسامی کاندیدا‌های هیئت رئیسه مجلس دوازدهم را اعلام کرد: 🔹ریاست: محمدباقر قالیباف، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور و منوچهرمتکی 🔹نایب رئیسی: علی نیکزاد، حمیدرضا حاج بابایی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حمید رسایی 🔹دبیران: روح الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی، صدیف بدری، احمد نادری، علی اصغر باقر‌زاده 🔹ناظر: علیرضا […]

«سلیمی»منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم اسامی کاندیدا‌های هیئت رئیسه مجلس دوازدهم را اعلام کرد:
🔹ریاست: محمدباقر قالیباف، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور و منوچهرمتکی

🔹نایب رئیسی: علی نیکزاد، حمیدرضا حاج بابایی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حمید رسایی

🔹دبیران: روح الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی، صدیف بدری، احمد نادری، علی اصغر باقر‌زاده

🔹ناظر: علیرضا سلیمی، عبدالحسین روح الامینی، سید محمد میرمحمدی و رحیم زارع