بنی گانتس از اعضای کابینه سه نفره جنگ اسرائیل امروز به دلیل مخالفت با نتانیاهو استعفا داد. گانتس مخالف سیاست نتانیاهو برای ادامه جنگ در غزه بود و گفته رویکرد نتانیاهو اسرائیل را به پیروزی نمی‌رساند. او خواستار انتخابات زودرس در پائیز امسال شده است.

بنی گانتس از اعضای کابینه سه نفره جنگ اسرائیل امروز به دلیل مخالفت با نتانیاهو استعفا داد.
گانتس مخالف سیاست نتانیاهو برای ادامه جنگ در غزه بود و گفته رویکرد نتانیاهو اسرائیل را به پیروزی نمی‌رساند.
او خواستار انتخابات زودرس در پائیز امسال شده است.