انواروب: شماری از مساجد شهر لس آنجلس آمریکا برای معرفی اسلام، به غیر مسلمانان در ماه رمضان افطاری می دهند. جمعی از اقلیت مسلمان آمریکا با همکاری سازمان های غیر دولتی و با هدف معرفی دین اسلام، یک روز پیش از آغاز ماه رمضان، جشن استقبال از این ماه را در شهر «لس آنجلس» برگزار […]

انواروب: شماری از مساجد شهر لس آنجلس آمریکا برای معرفی اسلام، به غیر مسلمانان در ماه رمضان افطاری می دهند.

جمعی از اقلیت مسلمان آمریکا با همکاری سازمان های غیر دولتی و با هدف معرفی دین اسلام، یک روز پیش از آغاز ماه رمضان، جشن استقبال از این ماه را در شهر «لس آنجلس» برگزار کردند و برنامه های دینی و فرهنگی خود در این ماه را اعلام کردند.
 
این مسلمانان اعلام کردند:  شماری از مساجد و سازمان های غیر دولتی شهر لس آنجلس در این طرح شرکت می کنند و به غیر مسلمانان  و مسلمانان در ماه رمضان افطاری می دهند. این اقدام، بخشی از فعالیت های اقلیت مسلمان برای معرفی اسلام و ایجاد گفت و گو میان ادیان است.
 
در همین راستا، «کارین مک» مدیر سازمان غیر دولتی «کومن» در لس آنجلس که سالها است برنامه های فرهنگی و دینی در این شهر برگزار می کند، گفت: با این اقدام می خواهیم فرصتی را برای مقابله با اسلام هراسی فراهم کنیم و مردم را با فرهنگ اسلامی و فعالیت های مسلمانان آشنا کنیم.
منبع: تقریب