انواروب: نماینده مردم شهرستان تایباد در مجلس عنوان کرد: طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان حدود ۱۸هزارنفر از ساکنین حاشیه مرز ما را در بر می گیرد و شرکت تعاونی گنجینه دوغارون مسئول فروش سوخت مرزی به مرزنشینان  شهرستان تایباد است.   دکتر غلامرضا اسداللهی نماینده مردم شهرستانهای تایباد، تربت جام، باخرز و صالح آباد […]

انواروب: نماینده مردم شهرستان تایباد در مجلس عنوان کرد: طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان حدود ۱۸هزارنفر از ساکنین حاشیه مرز ما را در بر می گیرد و شرکت تعاونی گنجینه دوغارون مسئول فروش سوخت مرزی به مرزنشینان  شهرستان تایباد است.

 

دکتر غلامرضا اسداللهی نماینده مردم شهرستانهای تایباد، تربت جام، باخرز و صالح آباد در مجلس در گفتگو با تایبادخبر  درارتباط با طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان گفت: در این طرح به روستاهای جوار مرز سوختی را تحویل می دهند تا روستائیان این سوخت را به طرف دیگر مرز عرضه کنند تا هم به معیشت روستانشینان جوار مرز کمک شود و هم از قاچاق سوخت جلوگیری شود. من فکر می کنم اقدام بسیار خوبی است.

وی اظهارکرد: خوشبختانه اخیرا در منطقه ما هم این طرح عملی شده که حدود ۱۸هزارنفر از ساکنین حاشیه مرز ما را در بر می گیرد و شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون مسئول این طرح می باشد.

اسداللهی افزود: امیدواریم این اقدام دولت کمک کند به معیشت روستانشینان حاشیه مرز ما که نوعا به لحاظ معیشت مشکل دارند چراکه اکثر آنها دامدار و کشاورز بودند و به علت خشکسالی های پیاپی دامهای آنها از بین رفته است.

وی خاطرنشان کرد: سوختی که عرضه می شود به قیمت خلیج فارس عرضه خواهدشد و این امر کمک می کند به اینکه از قاچاق سوخت جلوگیری شود و سوخت با قیمت واقعی از کشور خارج شود.