انوار وب: پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ شمار مسلمانان ایرلند به ۱۰۰ هزار نفر برسد.با توجه به شرایط افزایش رشد جمعیت اسلامی و مهاجرت مسلمانان به ایرلند انتظار می رود که اسلام تبدیل به دومین دین بزرگ در این کشور شود. مرکز آمار ایرلند اعلام کرد که اسلام در حال حاضر سریع […]

انوار وب: پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ شمار مسلمانان ایرلند به ۱۰۰ هزار نفر برسد.
با توجه به شرایط افزایش رشد جمعیت اسلامی و مهاجرت مسلمانان به ایرلند انتظار می رود که اسلام تبدیل به دومین دین بزرگ در این کشور شود.

مرکز آمار ایرلند اعلام کرد که اسلام در حال حاضر سریع ترین مذهب در حال رشد است و تا 30 سال آینده دومین دین بزرگ در این کشور پس از مذهب کاتولیک خواهد شد.
در سال 1991 تنها یک دهم درصد از جمعیت ایرلند را مسلمانان تشکیل می دادندو این میزان تا سال 2011 به یک درصد افزایش پیدا کرد.
در این سال جمعیت مسلمان ایرلند 49 هزار و 204 نفر بود.
پیش بینی می شود که با این روند تا سال 2020 شمار مسلمانان این کشور به 100 هزار نفر برسد.
افزایش جمعیت مسلمانان ایرلند منجر به تصمیم آنها برای ساخت بزرگ ترین مسجد این کشور در شهر «دوبلین» شده است.
این مسجد که 50 میلیون دلار هزیه ساخت آن شده است ظرفیت پذیرایی از سه هزار نمازگزار را دارد.
در حال حاضر دومین مذهب بزرگ در ایرلند،ارتودکس است و دلیل آن مهاجرت مسیحیان از کشورهای بلوک شوروی سابق است.
منبع: شبستان