انوار وب: اطلاعات جدید منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت این کشور است. به نقل از روزنامه «Washington Post»، این اطلاعات جدید از سوی انجمن آمارگیری نهادهای دینی آمریکا منتشر شده که هر 10 سال یک بار به آمارگیری از ادیان […]

انوار وب: اطلاعات جدید منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت این کشور است.

به نقل از روزنامه «Washington Post»، این اطلاعات جدید از سوی انجمن آمارگیری نهادهای دینی آمریکا منتشر شده که هر 10 سال یک بار به آمارگیری از ادیان آمریکا می‌پردازد.
نتایج این آمارگیری حاکی از آن است که مسیحیت هنوز پرطرفدارترین دین در آمریکا است.

آمار دیگری که پیش از این از سوی انجمن آمارگیری نهادهای دینی آمریکا منتشر شده بود نیز نشان از رشد یک میلیون نفری پیروان دین اسلام از سال 2000 تا 2010 در آمریکا داشت.
رشد جمعیت مسلمان آمریکا به افزایش مهاجران مسلمان به‌ویژه از کشورهای سومالی، عراق، افغانستان و بوسنی و نیز افزایش زاد و ولد و افزایش گرایش به دین اسلام نسبت داده می‌شود.
آمار دقیقی از میزان قطعی مسلمانان در آمریکا در دست نیست اما تخمین زده می‌شود که حدود 7 تا 8 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می‌کنند.

همچنین تحقیقات انجمن دین و زندگی عمومی مؤسسه نظرسنجی «پیو» در آمریکا در سال 2011 حاکی از آن بود حدود 20 درصد مسلمانان آمریکا، تازه‌مسلمان (54 درصد مرد و 46 درصد زن) هستند.
منیع: ایکنا