به گزارش العربیه:چنانچه وضعیت در انگلستان اینگونه پیش رود که آخرین آمار از ساکنان این کشور که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد، شاید تا ۳۰ سال آینده، دیگر صدای ناقوس کلیساها در این کشور به گوش نرسد.در ۱۰ سال اخیر، شمار مسیحی ها در انگلستان، کاهشی بیش از ۴میلیون نفری داشته است. این […]

به گزارش العربیه:چنانچه وضعیت در انگلستان اینگونه پیش رود که آخرین آمار از ساکنان این کشور که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد، شاید تا ۳۰ سال آینده، دیگر صدای ناقوس کلیساها در این کشور به گوش نرسد.
در ۱۰ سال اخیر، شمار مسیحی ها در انگلستان، کاهشی بیش از ۴میلیون نفری داشته است. این در حالی است که شمار مسلمانان و ملحدان، دو برابر شده است. این آمار همچنین نشان از ظهور ادیان عجیب و غریبی داشت که یکی از آن ها، عقیده خود از یک فیلم سینمایی الهام گرفته است.
مقایسه میان آمار سال ۲۰۰۱ و آمار سال گذشته بریتانیا نشان می دهد که در انگلستان ۵۳ میلیون نفری، از هر ۱۰ نفر، کمتر از ۶ نفر مسیحی هستند. در ولز هم که ساکنانش تنها بالغ بر ۳ میلیون نفر است، آخرین آمارگیری نشان می دهد که ۵۹ درصد از آن ها مسیحی هستند. این در حالی است که در آمار ده سال پیش از آن، ۷۲درصد از ساکنان این کشور مسیحی خود را مسیحی معرفی کرده بودند.
به عبارتی دیگر، شمار مسیحیان، کاهشی ۱۲.۴ درصدی داشت که آن ها را به ۵۹ درصد ساکنان از کل انگلستان یعنی حدود ۳۴میلیون نفر کاهش داده است.
از سوی دیگر، شمار افرادی که خود را بی دین نامیدند، از ۷ میلیون و ۷۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۱، به ۱۴میلیون و ۱۰۰هزار نفر در سال پیش افزایش یافته اند. این گروه هم اینک ۴۸درصد ساکنان لندن را تشکیل می دهند.
اظهار خوشحالی کلیسای بریتانیا
با این وجود، کلیسای بریتانیا، این آمار را ”باعث خوشحالی” توصیف کرده است. در بیانیه ای که سخنگوی کلیسای انگلستان منتشر کرده آمده است: ”این آمار نشان می دهم که دستکم ما همچنان امت مومنی هستیم.” او خاطرنشان کرده است که شمار مومنان از مسیحیان و دیگر ادیان، دو سوم کل ساکنان انگلستان است.
اما آندر کوبسون، از اعضای جمعیت انسانیگرایان بریتانیا، بیانیه ای صادر کرد که در آن از اهمیت امیدواری کلیسای انگلستان کاست. او در این بیانیه خاطرنشان کرده است که شمار زیادی از کسانی که در آمار اخیر خود را مسیحی نامیدند، راه آسان برای پاسخ به سوال را انتخاب کردند تا خود را در میان دینداران معرفی کنند. او تاکید کرده است: ”در حقیقت نسبت مسیحیان انگلستان بسیار کمتر از آن چیزی است که آمار نشان می دهد، زیرا اکثر آن ها به اعمال دینی پایبند نیستند.”
مسلمانان به ۱۵میلیون خواهند رسید
مقایسه آمار سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ نشان می دهد دینی که پیروانش بیشترین رشد را در انگلستان و ولز داشته، اسلام است. در سال ۲۰۰۱، شمار مسلمانان یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در آمار سال گذشتنه، به دو میلیون و ۷۰۰هزار نفر رسید.
بر این پایه، چنانچه افزایش شمار مسلمانان انگلیس به روند فعلی خود ادامه دهد، می توان تصور کرد که در آمارگیری سال ۲۰۲۱، شمار آن ها به بیش از ۴میلیون نفر برسد. بدین ترتیب شمار پیروان این دین در ۳۰ سال آینده شاید به ۱۵میلیون نفر برسد.
مساله عجیب در آمار اخیر این است که ۱۷۷ هزار نفر در انگلستان و ولز، خود را از پیروان دین ”جدی”(Jedism) معرفی کردند. این دین دارای صبغه ای فلسفی است که از فیلم مشهور ”جنگ ستارگان” برگرفته شده است. ۵۶۶۲۰ نفر هم خود را از پیروان ادیان مختلف معرفی کردند.