انواروب: فوزی برهوم سخنگوی گروه فلسطینی حماس شنبه 6 مه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه، اسماعیل هنیه را به ریاست دفتر سیاسی خود برگزید. هنیه جانشین خالد مشعل در ریاست دفتر سیاسی حماس خواهد شد.هینه ساکن نوار غزه است و خالد مشعل در حال حاضر در کشور قطر اقامت دارد.این اقدام چند روز […]

انواروب: فوزی برهوم سخنگوی گروه فلسطینی حماس شنبه 6 مه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه، اسماعیل هنیه را به ریاست دفتر سیاسی خود برگزید.

هنیه جانشین خالد مشعل در ریاست دفتر سیاسی حماس خواهد شد.
هینه ساکن نوار غزه است و خالد مشعل در حال حاضر در کشور قطر اقامت دارد.
این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که حماس میثاقنامه جدیدی تصویب کرد. در این میثاقنامه، بدون اعلام به رسمیت شناختن اسرائیل، مرزهای سال 1968 فلسطین به رسمیت شناخته شده است؛ مرزهایی که سازمان ملل متحد هم آن را به رسمیت شناخته است.
همچنین حماس در میثاقنامه جدید خود، دعوت برای نابودی اسرائیل را حذف کرده است.
منبع: العربیه