معمولا در وقت افطار، بخشی عظیمی از قوت جسمانی، فکری و عاطفی فرد روزه‌دار از بین رفته و تا حدودی ضعیف شده است و همین امر باعث می‌شود تا ناخواسته دچار کارها و اشتباهاتی شود که شایسته یک فرد روزه دار نیست. اول: دیر افطار کردن: دقیقا این نکته خلاف سنت رسول خدا -صلی الله […]

معمولا در وقت افطار، بخشی عظیمی از قوت جسمانی، فکری و عاطفی فرد روزه‌دار از بین رفته و تا حدودی ضعیف شده است و همین امر باعث می‌شود تا ناخواسته دچار کارها و اشتباهاتی شود که شایسته یک فرد روزه دار نیست.

اول: دیر افطار کردن: دقیقا این نکته خلاف سنت رسول خدا -صلی الله علیه و سلّم- است، چرا که بر اساس سیرت نبی رحمت-صلی الله علیه و سلّم- زود افطار کردن سنت است. نقل شده پیامبر اکرم-صلی الله علیه و سلّم- فرمودند: مردم تا زمانی که زود افطار کنند بر خیر هستند. (متفق علیه)
   
دوم: برخی از روزه داران به‌خاطر احتیاط صبر می‌کنند تا اذان پایان یابد و این خود نوعی سخت گیری و افراط، و عملی غیر مطلوب است.

سوم: یکی دیگر از اشتباهات روزه‌داران ندادن جواب مؤذن در وقت اذان مغرب است. در حالی که سنت این است که روزه دار و غیر روزه دار، با شنیدن اذان، جواب آن را بدهند. در حدیثی از رسول اکرم-صلی الله علیه و سلّم- روایت شده که فرمودند: هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مثل آنچه را که مؤدن می‌گوید شما نیز بگویید. (متفق علیه)
البته لازم نیست که برای گفتن جواب مؤذن، از خوردن و نوشیدن دست بکشد بلکه همانطور که مشغول به افطار کردن هست، جواب مؤذن را نیز بدهد.

چهارم: یکی دیگر از کوتاهی‌های روزه داران بی توجهی به دعا هست. لحظه افطار یکی از باارزش‌ترین لحظات اجابت دعا است. از دست دادن چنین فرصت بزرگی خود یک زیان و ضرر عظیم است.

 نقل شده که پیامبر-صلی الله علیه و سلّم- فرمودند: سه دعا هست که ردّ نمی‌شود: دعای پدر، دعای روزه‌دار و دعای مسافر. رسول خدا در وقت افطار اینگونه دعا می‌کردند: تشنگی ازبین رفت و رگ ها مرطوب شدند و پاداش ثبت شد ان شاء الله.   

پنجم: یکی دیگر از اشتباهات رایج، زیاده روی و تنوع طلبی بر سر سفره افطار هست که چه بسا منجر به اسراف می‌شود و این خود عملی ناشایست است. چرا که زیاده روی و پرخوری خود باعث ایجاد سستی و تنبلی در وقت عبادت و خلل در خشوع می‌گردد.

ششم: پرداختن به برخی چیزهای مذموم و مکروه از قبیل کشیدن قلیان و سیگار؛ که این ها از کارهای ناپسند هستند. در اینکه روزه وسیله‌ای برای رهایی یافتن از عادات بد می‌باشد، شکی نیست. وقتی کسی در طول روز خودش را توانسته از این قبیل چیزها دور نگه دارد قطعا می‌تواند با صبر کردن و پافشاری به هنگام شب و وقت افطار نیز خودش را کنترل نماید. و اگر همینگونه خودش را حفاظت کند، یقینا بعد از پایان یافتن ماه رمضان می‌تواند از آنها دست بکشد.

منبع: اسلام ویب
ترجمه: عصمت الله تیموری