انوار وب: تعداد زیادی از مسلمانان قلمرو مسلمان نشین « آتشیه» در اندونزی نسبت به برگزاری مراسم و جشن های آغاز سال میلادی در منطقه اعتراض کرده و به این منظور اقدام به برگزاری تجمع نمودند.بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع، شورای علمای دینی اندونزی در بیانیه ای مخالفت صریح خود را با برگزاری جشن […]

انوار وب: تعداد زیادی از مسلمانان قلمرو مسلمان نشین « آتشیه» در اندونزی نسبت به برگزاری مراسم و جشن های آغاز سال میلادی در منطقه اعتراض کرده و به این منظور اقدام به برگزاری تجمع نمودند.
بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع، شورای علمای دینی اندونزی در بیانیه ای مخالفت صریح خود را با برگزاری جشن های سال جدید میلادی اعلام کرد و از مسلمانان قلمرو آتشیه خواست در اعتراض به برگزاری این مراسم تظاهرات کنند.
آنان با بیان این که بر برگزاری مراسم دینی غیرمسلمانان در شهر که در آن 4 کلیسا و 3 معبد بودایی وجود دارد اعتراضی نمی کنند، تاکید نمودند جشن های سال جدید میلادی که فاقد جنبه دینی هستند؛ به موجب فتوا ممنوع اعلام شده اند و مسوولین دولتی باید برگزاری آنان را ممنوع اعلام نمایند.
لازم به ذکر است که آتشیه، قلمروی با اکثریت مسلمان است که در آن شریعت اسلامی بر قوانین تطبیق شده است.
منبع: شفقنا