انوار وب: مسلمانان مسكو، پایتخت روسیه، به سیاست ‌های سركوبگرانه دولت این كشور كه به خواسته ‌های آنان هیچگونه اهمیتی نمی‌دهد، به شدت معترضند. به گزارش خبرگزاری تقریب،مسلمانان مسكو در هریك از مراسم و اعیاد اسلامی مانند عید فطر و قربان، با كمبود مسجد مواجه هستند و بالاجبار نماز این اعیاد را در خیابان اقامه […]

انوار وب: مسلمانان مسكو، پایتخت روسیه، به سیاست ‌های سركوبگرانه دولت این كشور كه به خواسته ‌های آنان هیچگونه اهمیتی نمی‌دهد، به شدت معترضند.

به گزارش خبرگزاری تقریب،مسلمانان مسكو در هریك از مراسم و اعیاد اسلامی مانند عید فطر و قربان، با كمبود مسجد مواجه هستند و بالاجبار نماز این اعیاد را در خیابان اقامه می‌كنند. 

این درحالی است كه دولت مسكو به این مسلمانان اجازه ساخت مسجد نمی‌دهد اما در عوض مجوز ساخت ۲۰۰ كلیسای جدید در این شهر را صادر كرده است.

در شهر مسكو دو میلیون مسلمان زندگی می‌كنند، اما شهردار مسكو در ماه مارس گذشته به آنان هشدار داده است كه برای ساخت مسجد در این شهر هیچ مجوزی صادر نخواهد شد.

“سرگئی سوبیانین” علت این مخالفت را مهاجر بودن مسلمانان این شهر عنوان كرده و گفته است: تنها ۱۰ درصد مسلمانان مسكو، جزو ساكنان اصلی این شهر محسوب می‌شوند و بقیه آنان از مهاجرین هستند. لذا برای این ۱۰ درصد نیازی به ساخت مسجد جدید وجود ندارد.

مخالفت با ساخت مساجد در مسكو مسئله جدیدی نیست. در ماه دسامبر گذشته نیز ساخت شش مسجد جدید در این شهر موجب بروز اختلافات شدید در روسیه و برگزاری یك همه پرسی عمومی برای این كار شد.