💢 ۱۰ نشانه‌ای که می‌گوید شما درون‎گرایی با اعتمادبه‌نفس هستید ۱- از اوقات تنهایی خود لذت می‌برید ۲- از گفت‌وگوهای عمیق و معنادار لذت می‌برید ۳- خودآگاه و درون نگرید ۴- هر کسی را در دایره اجتماعی‌تان راه نمی‌دهید ۵- برای زیبایی سکوت ارزش قائل هستید ۶- برای استقلال خود ارزش قائل هستید ۷- شنونده […]

💢 ۱۰ نشانه‌ای که می‌گوید شما درون‎گرایی با اعتمادبه‌نفس هستید

۱- از اوقات تنهایی خود لذت می‌برید
۲- از گفت‌وگوهای عمیق و معنادار لذت می‌برید
۳- خودآگاه و درون نگرید
۴- هر کسی را در دایره اجتماعی‌تان راه نمی‌دهید
۵- برای زیبایی سکوت ارزش قائل هستید
۶- برای استقلال خود ارزش قائل هستید
۷- شنونده خوبی هستید
۸- غرق در فعالیت‌های خلاقانه می‌شوید
۹- مشکلی با سکوت ندارید
۱۰- با خودتان صادق هستید