انوار وب: مجوز پایین‌آوردن 6 صلیب یک کلیسای کاتولیک در شهر «سیراکیوز» نیویورک که قرار است به مسجد تبدیل شود، به یک مرکز اسلامی داده شد. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «NY Daily News»، هیئت حفظ اماکن شهر سیراکوز با درخواست مرکز اسلامی آموزش بخش شمالی برای ایجاد تغییراتی در ساختمان کلیسای کاتولیک «هولی ترینیتی» […]

انوار وب: مجوز پایین‌آوردن 6 صلیب یک کلیسای کاتولیک در شهر «سیراکیوز» نیویورک که قرار است به مسجد تبدیل شود، به یک مرکز اسلامی داده شد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «NY Daily News»، هیئت حفظ اماکن شهر سیراکوز با درخواست مرکز اسلامی آموزش بخش شمالی برای ایجاد تغییراتی در ساختمان کلیسای کاتولیک «هولی ترینیتی» به منظور تبدیل کردن آن به مسجد موافقت کرد.
اما موافقت با برداشتن صلیب‌های این ساختمان، با مخالفت برخی از مردم این منطقه مواجه شده است.
این در حالی است که ساختمان این کلیسا مدت‌ها است که خالی و بلااستفاده بوده است. اسقف‌نشین رومن کاتولیک شهر سیراکیوز در سال 2010 به دلیل کاهش زیاد تعداد کسانی که به کلیسا می‌رفتند، این کلیسا را تعطیل کرد.
پس از آن مرکز اسلامی آموزش، بخش شمالی ساختمان خالی این کلیسا را به همراه خانه کشیش‌ها و مدرسه کنار آن خریداری کرد.
این مرکز، یک آموزشگاه برای مهاجران میانماری، بوتانی و سومالیایی این منطقه است.
منبع: ایکنا