اولین مدرسه آموزش تجوید و لغت عربی در انگلیس افتتاح شد.به گزارش انواروب به نقل از الالوکه یک جوان سعودی  مقیم انگلیس به نام سعد سایر ظفیری این موسسه را تاسیس نموده است.این مدرسه در راستای آموزش لغت عربی و تجوید قرآن راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش ۲۵۰ نفر از سنین مختلف سنی را […]

اولین مدرسه آموزش تجوید و لغت عربی در انگلیس افتتاح شد.
به گزارش انواروب به نقل از الالوکه یک جوان سعودی  مقیم انگلیس به نام سعد سایر ظفیری این موسسه را تاسیس نموده است.
این مدرسه در راستای آموزش لغت عربی و تجوید قرآن راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش ۲۵۰ نفر از سنین مختلف سنی را دارا می باشد.