اولین مدرسه آموزش تجوید و لغت عربی در انگلیس افتتاح شد.به گزارش انواروب به نقل از الالوکه یک جوان سعودی  مقیم انگلیس به نام سعد سایر ظفیری این موسسه را تاسیس نموده است.این مدرسه در راستای آموزش لغت عربی و تجوید قرآن راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش 250 نفر از سنین مختلف سنی را […]

اولین مدرسه آموزش تجوید و لغت عربی در انگلیس افتتاح شد.
به گزارش انواروب به نقل از الالوکه یک جوان سعودی  مقیم انگلیس به نام سعد سایر ظفیری این موسسه را تاسیس نموده است.
این مدرسه در راستای آموزش لغت عربی و تجوید قرآن راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش 250 نفر از سنین مختلف سنی را دارا می باشد.