انوار وب: مرکز جهانی روهینگیا اقدام برای حمایت از مسلمانان روهینگیا دفتری در استانبول تاسیس کرد. به نقل از ورلدبولتن، عبدالله معروف،رییس این مرکز در گفتگو با ورلدبولتن گفت که این شعبه در استانبول افتتاح شد تا دولت ترکیه اقدامات لازم را برای حمایت از مسلمانان روهینگیا به عمل بیاورد. مسلمانان روهینگیا موطنی برای خود […]

انوار وب: مرکز جهانی روهینگیا اقدام برای حمایت از مسلمانان روهینگیا دفتری در استانبول تاسیس کرد.

به نقل از ورلدبولتن، عبدالله معروف،رییس این مرکز در گفتگو با ورلدبولتن گفت که این شعبه در استانبول افتتاح شد تا دولت ترکیه اقدامات لازم را برای حمایت از مسلمانان روهینگیا به عمل بیاورد.

مسلمانان روهینگیا موطنی برای خود ندارند و سازمان ملل آنها را به عنوان یکی از مورد آزارترین گروه های بشری در جهان توصیف کرده است.
ده ها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در سال های اخیر با قایق های بسیار پرجمعیت از میانمار فرار کردند.این جنایت ها در حق مسلمانان روهینگیا در سایه سکوت جهانی همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، هیچ یک از داعیه داران حقوق بشر در جهان به ویژه آمریکا و دیگر کشورهای غربی تا کنون هیچ اقدامی در جهت متوقف کردن این جنایت ها انجام نداده اند.
منبع: شبستان