اداره امور اسلامی شارجه مسجد «الصفوان» را در منطقه صنعتی ۱۷ و مسجد «الخاشعین» در الرقیبه ۸ در حومه السویه را در آستانه ماه  رمضان و برای استقبال از این ماه مبارک افتتاح کرد.  به گزارش خبرگزاری «sharjah۲۴»، اداره امور اسلامی شارجه مسجد «الصفوان» را در منطقه صنعتی ۱۷ و مسجد «الخاشعین» در الرقیبه ۸ […]

اداره امور اسلامی شارجه مسجد «الصفوان» را در منطقه صنعتی ۱۷ و مسجد «الخاشعین» در الرقیبه ۸ در حومه السویه را در آستانه ماه  رمضان و برای استقبال از این ماه مبارک افتتاح کرد.

 به گزارش خبرگزاری «sharjah۲۴»، اداره امور اسلامی شارجه مسجد «الصفوان» را در منطقه صنعتی ۱۷ و مسجد «الخاشعین» در الرقیبه ۸ در حومه السویه را در آستانه ماه  رمضان و برای استقبال از این ماه مبارک افتتاح کرد.

 این اداره اعلام کرد که مسجد «الصفوان» که با هزینه خانه خیریه شارجه ساخته شده و هزینه مسجد «الخاشعین» را نیز یک فرد خیر تقبل کرده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی اداره امور اسلامی شارجه،  این دو مسجد روی هم ظرفیت پذیرایی از یک هزار و ۴۵۰  نمازگزار را دارند.

مسجد الصفوان که در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۵۹ متر مربع ساخته شده است، تقریبا یک هزارنمازگزار را در خود جای می دهد، در حالی که مسجد الخاشعین که در مساحتی حدود دو هزار و ۸۳۰ متر مربع ساخته شده است، می تواند تقریباً ۴۵۰ نمازگزار را در خود جای دهد.

مراسم افتتاحیه این دو مسجد با حضور «عبدالله خلیفه السبوسی»، رئیس اداره امور اسلامی شارجه و تعدادی از مقامات این اداره برگزار شد./ شبستان