انواروب: ممکن است شما نیز با افرادی رو به رو شده باشید که در صحبت‌های خود مدام از قسم خوردن به هر چیزی استفاده می‌کنند و یا یکسره در حال تعارفات هستند. بدون هیچ دلیلی و در صحبت این افراد این قبیل از کلمات زیاد دیده می شود، افرادی که زیاد قسم می خورند و […]

انواروب: ممکن است شما نیز با افرادی رو به رو شده باشید که در صحبت‌های خود مدام از قسم خوردن به هر چیزی استفاده می‌کنند و یا یکسره در حال تعارفات هستند. بدون هیچ دلیلی و در صحبت این افراد این قبیل از کلمات زیاد دیده می شود، افرادی که زیاد قسم می خورند و اهل تعارفات بی جا هستند؛ کمتر راست می گویند.

 

همه ما دوستانی داریم که در اصطلاح افراد بسیار رکی هستند و بدون هیچ تعارفی مسائل را با شما در میان می گذارند، این افراد دوستان قابل اعتمادی هستند سعی کنید این دوستان خود را نزدیک خود نگاه دارید.

براساس تحقیقاتی که توسط تیم دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا، افرادی که از زبان بسیار صریحی برخوردارند افراد بسیار صادق تر و راست گوتری هستند؛ اما در مقابل این دسته افراد، انسان‌هایی که در صحبت‌های خود از قسم خوردن و تعارفات استفاده می کنند اکثراً در بحث‌های خود رفتار صادقانه‌ای ندارند.

این گروه تحقیقاتی، بر روی ۲۷۶ داوطلب آزمایشی انجام داده‌اند که در این آزمایش این کاربران زیر نظر گرفته شده‌اند و کامنت‌هایی که این کاربران در صفحات اجتماعی برای دوستان خود می‌گذاشتند بررسی شده است. در این میان دیده شده است که این موضوع، صداقت و رک گویی، حتی در کامنت‌های افراد نیز دیده شده است، افرادی که از صداقت بیشتری برخوردار بودند با صراحت بیشتری نیز اظهار نظر کرده بودند ولی در مقابل این افراد، انسان‌هایی که از صراحت کلام برخوردار نبودند، دارای لحن مؤدبانه تر و با ملاحظه تر بوده اند.

در واقع می توان گفت میان این صراحت و راست‌گویی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و این موضوع از نظر شخصیت‌شناسی نیز مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفته است. شاید فردی که دارای زبان تندی است و همه چیز را بسیار رک به شما می گوید برای شما افراد قابل تحملی نباشند، ولی باید از سوی دیگری نیز به مسئله نگاه کرد، ممکن است دوستی که در مقابل شما بسیار اهل تعارف است در پشت شما چهره‌ای دیگر داشته باشد.

 

شما نیز در جامعه و در میان افراد، با انسان‌هایی برخورد داشته‌اید که از قسم خوردن و تعارفات بسیار استفاده می کنند، براساس تحقیقات David Stillwell از دانشگاه Cambridge، افرادی که صراحت بیشتری دارند، از نوعی فیلتر تعارفات و مناسبات بی‌بهره هستند، شاید این موضوع جنبه منفی نیز داشته باشد، ولی جنبه منفی این داستان در ارتباط با خود شخص است و افرادی که با این انسان‌ها معاشرت دارند، باید بدانند که این انسان‌ها، دوستان و شریکان بسیار قابل اعتماد تری هستند.