انوار وب: رضایت از زندگی، در میان افراد دیندار بیش تر است و این افراد، در رویارویی با شرایط دشوار، بهتر عمل می کنند. براساس مطالعه ای که اخیر صورت گرفته است، افراد دیندار، شادتر از دیگرانند و رضایتشان از زندگی، بیش تر است. روزنامه دیلی میل نوشت پژوهش موسسه آستین برای مطالعه خانواده  و فرهنگ […]

انوار وب: رضایت از زندگی، در میان افراد دیندار بیش تر است و این افراد، در رویارویی با شرایط دشوار، بهتر عمل می کنند.

براساس مطالعه ای که اخیر صورت گرفته است، افراد دیندار، شادتر از دیگرانند و رضایتشان از زندگی، بیش تر است.
 روزنامه دیلی میل نوشت پژوهش موسسه آستین برای مطالعه خانواده  و فرهنگ (Austin Institute for the Study of Family and Culture ) نشان می دهد خوشبختی فردی، با داشتن اعتقادات دینی، رابطه دارد. براساس این بررسی، 45 درصد از افرادی که هر هفته در مراسم دینی شرکت می کنند، خود را خیلی شاد معرفی کرده اند در حالی که این میزان در میان افرادی که در جلسات دینی شرکت نمی کنند، 28 درصد است. همچنین گزارش شده است رضایت از زندگی، در میان افراد دیندار بیش تر است و این افراد، در رویارویی با شرایط دشوار، بهتر عمل می کنند. در این بررسی، 15738 آمریکایی 18 تا 60 سال به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

براساس نتایج این مطالعه، افرادی که هیچ گاه در مراسم دینی شرکت نکرده اند، در مقایسه با افرادی که هر هفته در این گونه جلسات شرکت می کنند، دو برابر بیش تر  خود را بسیار غمگین معرفی کردند. پژوهشگران موسسه آستین نوشته اند پشتیبانی اجتماعی در نشست های دینی، عامل شادی افراد دیندار است و بودن در کنار افرادی که همکیش انسانند، افراد را شاد و راضی از زندگی می سازد.

 بی بی سی نیز گزارش داد شاد بودن افراد دیندار در مقایسه با افراد بی دین، قبلا نیز ثابت شده بود و مطالعات نشان می دهد افراد دیندار در رویارویی با شرایط دشوار زندگی همچون بیکار شدن یا طلاق گرفتن، بهتر عمل می کنند
منبع: تقریب