آمار نشان می‌دهد که تعداد مسلمانان کشور اروپایی بلژیک تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش انواروب به نقل از سنی پرس، آمار و پیش بینی هایی که رسانه‌های بلژیکی منتشر کرده‌اند، نشان میدهد که جمعیت مسلمانان این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.در […]

آمار نشان می‌دهد که تعداد مسلمانان کشور اروپایی بلژیک تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش انواروب به نقل از سنی پرس، آمار و پیش بینی هایی که رسانه‌های بلژیکی منتشر کرده‌اند، نشان میدهد که جمعیت مسلمانان این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آماری آمده است که ۲۲ درصد از ساکنان شهر بروکسل، پایتخت بلژیک در حال حاضر مسلمانند که این تعداد تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۳۰ درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد مسلمانان بلژیک ۶۲۷ هزار نفر بوده است که تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر خواهد رسید.
همچنین انتظار می‌رود با تغییر سیاست‌ها، از آموزه‌های دین اسلام نیز در اداره این کشور استفاده شود.