انوار وب: رشد جمعیت مسلمانان افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که طی آمار های غیر دولتی جمعیت مسلمانان بین 80 تا 120 هزار نفر برآورد شده است که از این میان 10 درصد را خود مردم ژاپن تشکیل می دهند.  شایان ذکر ست که آمار این علاوه بر آماری ست که در در سال […]

انوار وب: رشد جمعیت مسلمانان افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که طی آمار های غیر دولتی جمعیت مسلمانان بین 80 تا 120 هزار نفر برآورد شده است که از این میان 10 درصد را خود مردم ژاپن تشکیل می دهند.

 شایان ذکر ست که آمار این علاوه بر آماری ست که در در سال 1982 گرفته شده و جمعیت مسلمانان آن زمان را 30 هزار نفر برآورد کرده بود.

هم اکنون 60 تشکل و جمعیت از مسلمانان در ژاپن فعال می باشد  که 20 نهاد را خود مردم ژاپن تشکیل می دهند. و این علاوه بر تعدادی از موسسات  همانند مرکز اسلامی ژاپن و جمعیت مسلمانان ژاپن، نهاد مسجد توکیو، جمعیت السلام اسلامی ژاپن و دیگر موسسات می باشد و این روند و پیشرفت چشمگیر نتیجه درخواست مردم بخاطر جمعیت بالا بوده است.
منبع: شبكة الألوكة.