انوار وب: پیش بینی می‎شود حجم بانکداری اسلامی مالزی تا سال ۲۰۱۸ به رقم ۳۹۰ میلیارد دلار برسد.بر اساس گزارش مؤسسه ارنست اند یونگ پیش بینی می شود که حجم بانکداری اسلامی مالزی تا سال 2018 از رقم 390 میلیارد دلار عبور کند، این در حالی است که این رقم در سال 2012 حدود 125 […]

انوار وب: پیش بینی می‎شود حجم بانکداری اسلامی مالزی تا سال ۲۰۱۸ به رقم ۳۹۰ میلیارد دلار برسد.
بر اساس گزارش مؤسسه ارنست اند یونگ پیش بینی می شود که حجم بانکداری اسلامی مالزی تا سال 2018 از رقم 390 میلیارد دلار عبور کند، این در حالی است که این رقم در سال 2012 حدود 125 میلیار دلار بود.
“عبدالرؤوف رشید” رییس بخش مالی اسلامی مؤسسه ارنست اند یونگ در مالزی در این باره گفت: قانون خدمات مالی اسلامی مالزی که در سال 2013 ارائه شده است این اجازه را می دهد که بازار های دیگری از طریق مدریت سازمانی وارد این صنعت شوند.
وی افزود: این مسئله همچنین فرصت لازم را برای همکاری میان بانک های مالزی و سایر بانک های بین المللی بویژه در خاورمیانه فراهم می کند.
 منبع: رسا