انواروب: تازه‌ترین گزارش یک مرکز تحقیق آمریکایی با عنوان “آینده‌ی مذاهب جهان” نشان می‌دهد که از سال ۲۰۷۰ شمار مسلمانان روی زمین بیش از پیروان مسیح خواهد بود. محل زندگی این معتقدان به دین اسلام، کشورهای جنوب آفریقا خواهد بود.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین به نقل از “دویچه وله”، نتایج یک […]

انواروب: تازه‌ترین گزارش یک مرکز تحقیق آمریکایی با عنوان “آینده‌ی مذاهب جهان” نشان می‌دهد که از سال ۲۰۷۰ شمار مسلمانان روی زمین بیش از پیروان مسیح خواهد بود. محل زندگی این معتقدان به دین اسلام، کشورهای جنوب آفریقا خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین به نقل از “دویچه وله”، نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۵۰ شمار مسلمانان و مسیحیان یکسان خواهد شد. کارشناسان مرکز تحقیقی Pew Research Center می‌گویند که از سال ۲۰۷۰ حتی تعداد مسلمانان روی زمین بیش از پیروان مسیح خواهد بود. علت این امر در گزارش کارشناسان این مرکز، نرخ بالای تولد در میان پیروان دین اسلام است. بر این اساس، در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۰ درصد شهروندان اروپا را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

گزارش این مرکز تحقیقی آمریکایی بر پایه‌ی آمارهای سرشماری، بررسی‌های تجربی و پاسخ‌های بیش از ۲۵۰۰ پرسش‌نامه در سراسر جهان تهیه شده است. نویسندگان این گزارش تاکید می‌کنند که ارزیابی آن‌ها بدون در نظر گرفتن خسارات جانی‌ ناشی از احتمال وقوع فاجعه‌های طبیعی، جنگ و سایر رویدادهای دور از انتظار، تنظیم شده است.

تغییر تناسب

این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد که مسیحیان در سال ۲۰۱۰، بیش از۳۱،۴ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند (۲،۱۷ میلیارد) و در صد پیروان اسلام در همین سال ۲۳،۲ درصد (۱،۶ میلیارد) بود. اگر نرخ افزایش جمعیت جهان بر همین روال پیش برود، در اواسط قرن جاری ۳۱،۴ درصد مسیحی (۲،۹۲ میلیارد) و ۲۹،۷ درصد (۲،۷۶ میلیارد) پیرو مکتب اسلام روی کره‌ی زمین زندگی می‌کنند. این تناسب، در سال ۲۰۷۰ برای هر یک از معتقدان به این مذاهب به ۳۲،۲ درصد می‌رسد و از این سال احتمالا بر سرعت رشد جمعیت مسلمان جهان نسبت به پیروان مسیح افزوده خواهد شد.

به نظر نویسندگان این گزارش‌، کانون این رشد در کشورهای جنوب آفریقا است. به این ترتیب، در سال ۲۰۵۰، بیش از ۲۴،۳ درصد کل جمعیت مسلمان جهان در این مناطق زندگی می‌کنند. این رقم در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۵،۵ درصد بود.

به‌طورکلی افزایش شمار مسلمانان در سال ۲۰۵۰، سبب می‌شود که نیمی از جمعیت ۵۱ کشور جهان، به موازین دین اسلام اعتقاد داشته باشند. بر این اساس کشورهای مقدونیه و نیجریه نیز به ۴۹ کشوری که در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، افزوده می‌شود.

این کارشناسان هم‌چنین ارزیابی می‌کنند که تعداد پیروان اسلام در هندوستان در سال ۲۰۵۰، با وجودی که در حال حاضر درصد جمعیت هندوی آن بیش از مسلمانان است، بیش از سایر مذاهب خواهد بود. اکنون، درصد جمعیت مسلمان اندونزی، بیش از سایر کشورها است.

مذاهب دیگر

بررسی نرخ رشد جمعیت طرفداران سایر مکتب‌های دینی در این گزارش نشان می‌دهد که شمار هندوها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ ثابت می‌ماند و پیروان بودا، از ۷،۱ درصد به ۵،۲ درصد کاهش می‌یابد. هم‌زمان، تعداد کسانی که تعلق مذهبی خاصی ندارند، از ۱۶،۴ درصد به ۱۳،۲ درصد تنزل می‌کند. در اروپا و آمریکای شمالی، شمار “بی‌دینان” افزایش خواهد یافت.