انوار وب: کمیسیون اروپا با ارائه طرحی جدید با عنوان مبارزه با تروریسم به دنبال افزایش نظارت ها بر مسلمانان این قاره است. بر اساس این طرح تمام مسافران پروازهای ورودی و خروجی اروپا مورد پرسش های مختلف قرار خواهند گرفت و اطلاعات این پرسشنامه ها به صورت یک بانک اطلاعاتی گردآوری شده و حداقل […]

انوار وب: کمیسیون اروپا با ارائه طرحی جدید با عنوان مبارزه با تروریسم به دنبال افزایش نظارت ها بر مسلمانان این قاره است.

بر اساس این طرح تمام مسافران پروازهای ورودی و خروجی اروپا مورد پرسش های مختلف قرار خواهند گرفت و اطلاعات این پرسشنامه ها به صورت یک بانک اطلاعاتی گردآوری شده و حداقل تا ۵ سال تحت نگهداری قرار خواهد گرفت. از جمله این سوالات که مسائلی مانند آدرس منزل، شماره حساب بانکی و اطلاعات شخصی را شامل می شود، تمایل داشتن یا نداشتن فرد به گوشت حلال است.

براساس این طرح که به تصویب وزرای کشور اروپا رسیده است، ۴۲ مورد که بسیاری از آنان اطلاعات شخصی و فردی مسافران است، مورد جمع آوری قرار گرفته و بر روی اینترنت قرار خواهد گرفت تا تمام پلیس ها و نیروهای امنیتی اروپا از این اطلاعات بهره برداری کنند.

تصویب این طرح موجب اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و آنها این طرح را نقض آشکار آزادی فردی و اخلال در امنیت اطلاعات شخصی افراد دانسته اند.

گفتنی است این طرح در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا نیز اجرا خواهد شد و اطلاعات فردی مسافران در دسترس سرویس های اطلاعاتی قرار خواهد گرفت.
منبع: جهان نیوز