انوار وب: گزارش های منتشر شده از سوی شورای روابط آمریکایی اسلامی با موضوع دانش آموران مسلمان در کالیفرنیا گویای آن است که این گروه مورد تعرض و فشارهای شدید قرار گرفته اند.بر اساس گزارش پایگاه اسلام الوطن، نتایج نشان می دهد که از 500 کودک مسلمان رده سنی 8 تا 11 سال دست کم […]

انوار وب: گزارش های منتشر شده از سوی شورای روابط آمریکایی اسلامی با موضوع دانش آموران مسلمان در کالیفرنیا گویای آن است که این گروه مورد تعرض و فشارهای شدید قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش پایگاه اسلام الوطن، نتایج نشان می دهد که از 500 کودک مسلمان رده سنی 8 تا 11 سال دست کم 20 درصد از  آن ها به دلیل استفاده از لباس و  حجاب اسلامی مورد تعرض و اهانت واقع شده و اغلب از صحبت کردن در کلاس و شرکت در بحث های درسی هراس دارند.
علاوه بر ان اولیای دانش آموزان نیز از سوی معلمان ، دانش آموزان و افراد پلیس مورد تبعیض واقع شده اند.
منبع:شفقنا