نتایج یک سرشماری جدید نشان می دهد اسلام در مقایسه با دیگر ادیان سریعترین رشد را در میان مردم سان دیه گو، دومین شهر پرجمعیت ایالت کالیفرنیای آمریکا، داشته است. افزایشی چشمگیر که چالش جدیدی پیش روی جامعه اقلیت مسلمانان آمریکا نهاده است.  به گزارش انواروب به نقل از سنی آنلاین یافته های بررسی اخیر […]

نتایج یک سرشماری جدید نشان می دهد اسلام در مقایسه با دیگر ادیان سریعترین رشد را در میان مردم سان دیه گو، دومین شهر پرجمعیت ایالت کالیفرنیای آمریکا، داشته است. افزایشی چشمگیر که چالش جدیدی پیش روی جامعه اقلیت مسلمانان آمریکا نهاده است.

 به گزارش انواروب به نقل از سنی آنلاین یافته های بررسی اخیر که در خصوص گروه های مختلف مذهبی در آمریکا صورت گرفته حاکی از آن است که اسلام در مقایسه با دیگر ادیان، درمیان مردم سان دیه گو، دومین شهر پرجمعیت کالیفرنیا، سریعترین رشد را داشته است.
عبدالجلیل مزگوری، امام جماعت مرکز اسلامی سان دیه گو در گفت و گو با روزنامه ی یو- تی سان دیگو، اظهار داشت: مبرهن است که هیچ گنجی بدون رنج حاصل نمی شود و تنوع فرهنگی هر روز بیشتر و بیشتر می شود و تطبیق فرهنگ های جدید در یک محل و با یک زبان جدید خود یک چالش مهم است.
مزگوری در ادامه افزود: تلاش های بسیاری برای ترغیب مسلمانان و اشاعه ی آموزش در حال انجام است و مردم نیز برای یادگیری مفاهیم اسلام به مساجد می آیند و پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
این بررسی همچنین نشان داد تعداد مسلمانان این شهر مهم کالیفرنیا طی ۱۰ سال اخیر ۱۷۹ درصد افزایش یافته و از ۷ هزار و ۸۷۸ نفر به ۲۱ هزار و ۹۹۴ نفر رسیده است و بدین ترتیب اسلام به هفتمین مذهب رایج در میان مردم این منطقه تبدیل شده است.
در این سرشماری که توسط مرکز آمارگیری نهادهای مذهبی آمریکا صورت گرفت، تمام مراکز عبادی بزرگترین منطقه ی کالیفرنیا مورد بررسی قرار گرفتند.
به طور کلی در سطح ملی تعداد مسلمانان در آمریکا، با یک رشد ۶۷ درصدی از سال۲۰۰۰، ۱ میلیون نفر افزایش یافته و از نظر سرعت رشد تعداد پبروان دینی، پیس از فرقه ی مذهبی «مورمون» درجایگاه دوم قرار گرفته است.
افزایش تعداد مسلمانان، چالش جدیدی را برای آنها در جهت فراهم آورن درک بهتری از تعالیم و آموزه های دینی اسلامی، ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش سایت رسمی آن اسلام، احسان بگبای، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کنتاکی آمریکا معتقد است: احساس بیگانگی و غریبه بودن در جامعه ی آمریکا تا حدودی سبک تر شده است.
این در حالیست که در پی اعلام برنامه برای تاسیس مسجدی در نزدیکی ساختمان های تجاری مورد هدف قرار گرفته در حادثه ی ۱۱ سپتامبردر نیویورک، جنون ضد اسلامی به شدت فزونی یافته و مسلمانان و اموال آنها بارها مورد تعرض و حمله آمریکایی های خشمگین قرار گرفته است.