انواروب: “اکمل الدين احسان اوغلو” دبير کل سازمان کنفرانس اسلامي طي اظهارتي گفت: در حال بررسي اقدامي در اين سازمان هستيم که در دفاع از مسجد الأقصي اقدامي بي سابقه به حساب مي آيد.به گفته وي، قرار است در صورت تصويب اين تصميم، کشورهاي اسلامي با همه کشورهايي که بيت المقدس را به عنوان پايتخت […]

انواروب: “اکمل الدين احسان اوغلو” دبير کل سازمان کنفرانس اسلامي طي اظهارتي گفت: در حال بررسي اقدامي در اين سازمان هستيم که در دفاع از مسجد الأقصي اقدامي بي سابقه به حساب مي آيد.
به گفته وي، قرار است در صورت تصويب اين تصميم، کشورهاي اسلامي با همه کشورهايي که بيت المقدس را به عنوان پايتخت ر‍ژيم صهيونيستي به رسميت بشناسند، قطع رابطه ديپلماتيک کنند.
دبير کل سازمان کنفرانس اسلامي که در يک کنفرانس خبري سخن مي گفت، در ادامه افزود:‌ قرار است در آينده اي نزديک جلسه اي ويژه براي بررسي وضعيت بيت المقدس و مسجد الأقصي در مقر سازمان کنفرانس اسلامي برگزار کنيم تا جوانب مختلف قانوني و بين المللي براي مقابله با تجاوزات رژيم صهيونيستي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
وي همچنين گفت: در اين جلسه همچنين موضوع دفاع از حقوق بشر فلسطينيان و سرزمين هاي فلسطيني و نيز سرزمين هاي عربي اشغال شده توسط رژيم صهيونيستي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.