انواروب: سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با خشونت و تروریسم بر ضد مسلمانان در آفریقای مرکزی، نماینده ای را برای این منظور تعیین کرد.به گزارش انواروب به نقل از خبرگزاری تقریب “إیاد أمین مدنی”، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، دکتر شیخ تیدیان گادیو را به عنوان نماینده مخصوص سازمان همکاری اسلامی در آفریقای مرکزی تعیین کرد.دبیرکل […]

انواروب: سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با خشونت و تروریسم بر ضد مسلمانان در آفریقای مرکزی، نماینده ای را برای این منظور تعیین کرد.
به گزارش انواروب به نقل از خبرگزاری تقریب “إیاد أمین مدنی”، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، دکتر شیخ تیدیان گادیو را به عنوان نماینده مخصوص سازمان همکاری اسلامی در آفریقای مرکزی تعیین کرد.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این رابطه تاکید کرد: امید است دکتر شیخ تیدیان گادیو با توجه به آشنایی خوب خود با فضای آفریقا و مهارت‌های شایسته ای که در این زمینه دارد در تحقق اهداف سازمان همکاری اسلامی برای تثبیت صلح و استقرار در آفریقای مرکزی مثمرثمر واقع شود.
وی همچنین از همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست کمک‌های لازم را برای موفقیت وی ارائه دهند.
بر اساس این گزارش وی وظیفه دارد در جهت رفع تبعیض‌ها و اقدامات خشونت آمیز بر ضد مسلمانان آفریقای مرکزی اقدامی فوری انجام داده و از گسترش این‌گونه اقدامات جلوگیری کند.
دکتر گادیو، که وزیر خارجه سابق سنگال بوده است، فعالیت‌های عمده سیاسی برای تحقق دیپلماسی در این کشور را سامان داده بود و در تحولات سیاسی سال‌های۲۰۰۰تا۲۰۰۹ در سنگال نقش مهمی را ایفا کرد.