انوار وب: مدیر مرکز احرار فلسطین ازگروههای مدافع حقوق بشر خواست تا کمیته ای پزشکی را مامور رسیدگی به شرایط مصری کنند.مسئولان بیمارستان اسارتگاه رمله در اسرائیل بدون ارائه هرگونه توضیحی از پذیرش یک اسیر فلسطینی مبتلا به سرطان خودداری کردند.بگزارش خبرگزاری قدس بنقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، مسئولان بیمارستان یادشده رژیم صهیونیستی ازپذیرش […]

انوار وب: مدیر مرکز احرار فلسطین ازگروههای مدافع حقوق بشر خواست تا کمیته ای پزشکی را مامور رسیدگی به شرایط مصری کنند.
مسئولان بیمارستان اسارتگاه رمله در اسرائیل بدون ارائه هرگونه توضیحی از پذیرش یک اسیر فلسطینی مبتلا به سرطان خودداری کردند.
بگزارش خبرگزاری قدس بنقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، مسئولان بیمارستان یادشده رژیم صهیونیستی ازپذیرش “یوسری المصری” اسیر فلسطینی که مدتیست به سرطان مبتلت شده است خودداری کردند.
فواد الخفش مدیر مرکز احرار فلسطین در این باره گفت:”المصری” که از سرطان لنفاوی رنج می برد دو هفته قبل از اسارتگاه “اشل” به بیمارستان اسارتگاه “رمله” انتقال داده شد اما مسئولان بیمارستان بدون هیچگونه توضیحی از پذیرش وی امتناع و اوا دوباره سلولش برگرداندند.
خفش افزود:پس ازآن نگهبانان اسارتگاه رمله برای تنبیه”المصری” را 10شبانه روز به سلول انفرادی فرستادند که این اقدام موجب تشدید بیماری وی شده است. مدیر مرکز احرار فلسطین ازگروههای مدافع حقوق بشر خواست تا کمیته ای پزشکی را مامور رسیدگی به شرایط مصری کنند.
انجمن حمايت از اسيران فلسطينی نیزروز شنبه درتازه ترین گزارش خود از حضور سی و پنج اسير بيمار فلسطيني دريکي ازاسارتگاههاي رژيم صهيونيستي خبر داد. پيش از اين نيز منابع آگاه ازاسارت 180 معلول فلسطيني در اسارتگاههای رژيم صهيونيستي خبر داده بودند.هم اکنون بيش از 4900 فلسطينی در بدترين شرايط نگهداری میشوند.