اذان از بلندگوهای مساجد سوئد برای نخستین بار چهار سال پیش در یک مسجد وابسته به بنیاد امور دینی ترکیه در استکهلم پخش شد. انواروب: مسئولین شهر «کارلسکرونا» در سوئد اجازه پخش صدای پنج وقت اذان یومیه از بلندگوهای مسجد این شهر را صادر کردند. اولین اذان از طریق بلندگوهای این مسجد نیز دیروز قبل […]

اذان از بلندگوهای مساجد سوئد برای نخستین بار چهار سال پیش در یک مسجد وابسته به بنیاد امور دینی ترکیه در استکهلم پخش شد.

انواروب: مسئولین شهر «کارلسکرونا» در سوئد اجازه پخش صدای پنج وقت اذان یومیه از بلندگوهای مسجد این شهر را صادر کردند.

اولین اذان از طریق بلندگوهای این مسجد نیز دیروز قبل از نماز جمعه از طرف عبدالله تامارجی، رئیس بنیاد فرهنگ اسلامی این شهر داده شد.

عبدالله تامارجی در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: برای اولین بار اجازه پخش 5 وقت اذان در سوئد را گرفتیم اما فعلا تنها یک روز در هفته قبل از نماز جمعه اذان از بلند گوها پخش خواهد شد. چون مسجد ما در میان محله مسکونی قرار دارد و نمی دانیم برخورد مردم با این موضوع چگونه خواهند بود. با گذشت زمان و بررسی اوضاع، بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.

اذان از بلندگوهای مساجد سوئد برای نخستین بار چهار سال پیش در یک مسجد وابسته به بنیاد امور دینی ترکیه در استکهلم پخش شد.