مردم ليبي پس از ۴۲ سال براي انتخاب نمايندگان پارلمان اين كشور به پاي صندوق هاي رأي مي روند. به گزارش خبرگزاري مهر، مردم ليبي شنبه به پاي صندوق هاي رأي مي روند تا از ميان ۴۰۰۰ نامزد كرسي هاي پارلمان ۲۰۰ نفر را انتخاب كنند. طي ۴۲ سال گذشته اين نخستين بار است كه […]

مردم ليبي پس از ۴۲ سال براي انتخاب نمايندگان پارلمان اين كشور به پاي صندوق هاي رأي مي روند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مردم ليبي شنبه به پاي صندوق هاي رأي مي روند تا از ميان ۴۰۰۰ نامزد كرسي هاي پارلمان ۲۰۰ نفر را انتخاب كنند. طي ۴۲ سال گذشته اين نخستين بار است كه در ليبي انتخابات آزاد برگزار مي شود. ۳۷۴ حزب سياسي در انتخابات پارلماني حضور دارند. مهمترين مأموريت مجلس آتي نيز تدوين قانون اساسي جديد براي ليبي است. انتخابات ليبي درحالي برگزار مي شود كه در برخي مناطق اين كشور درگيري هاي قبيله اي ادامه دارد.
ديروز از شهر بنغازي در شرق ليبي نيز خبر رسيد شماري از شهروندان ليبيايي در مخالفت با هرگونه تجزيه طلبي دست به تظاهرات زدند و از ليبي يكپارچه حمايت كردند. در اين تظاهرات همچنين حمله اخير جدايي طلبان به مقر كميته انتخاباتي بنغازي محكوم شد و راهپيمايان حمايت خود را از برگزاري انتخابات در موعد مقرر اعلام كردند.