انواروب: کمیساریایی عالی انتخابات لیبی از برگزاری انتخاب کمیته ۶۰ نفره تدوین قانون اساسی جدید در نیمه دوم فوریه ۲۰۱۴ خبر داد.به گزارش شبستان به نقل از شبکة فوکس نیوز، کمیساریای عالی انتخابات لیبی، نیمه دوم فوریه 2014 را به عنوان زمان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی در این کشور اعلام کرد.نوری العبار، رئیس […]

انواروب: کمیساریایی عالی انتخابات لیبی از برگزاری انتخاب کمیته ۶۰ نفره تدوین قانون اساسی جدید در نیمه دوم فوریه ۲۰۱۴ خبر داد.
به گزارش شبستان به نقل از شبکة فوکس نیوز، کمیساریای عالی انتخابات لیبی، نیمه دوم فوریه 2014 را به عنوان زمان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی در این کشور اعلام کرد.
نوری العبار، رئیس کمیساریای عالی انتخابات گفت: این کمیته مشتمل بر 60 عضو از ایالت برقه(شرق) و فزان(جنوب) و طرابلس(غرب) این کشور هستند.
از 60 کرسی این کمیته شش کرسی آن برای اقلیت های التبو، امازیغ و طوارق است و شش کرسی دیگر آن ویژه به زنان اختصاص یافته است.
لیبی پس از گذشت دو سال انقلاب خود همچنان شاهد درگیری ها داخلی و ترور و آدم ربایی است و هنوز موفق به تدوین قانون اساسی جدید نداشته است.