انواروب: پوستر ضد اسلامی «اسلام از کشور من خارج شو» توسط عده ای بر روی دیوارهای چهار مسجد شهر کبک در «کانادا» نصب شد.   به گزارش باشگاه خبرنگاران، «احسان گاردی» مدیر اجرایی «شورای ملی مسلمانان در کانادا» (NCCM) اظهار کرد: در حالی که این گونه اقدامات برای اتحاد و همبستگی جامعه کاندا بسیار مخرب […]

انواروب: پوستر ضد اسلامی «اسلام از کشور من خارج شو» توسط عده ای بر روی دیوارهای چهار مسجد شهر کبک در «کانادا» نصب شد.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، «احسان گاردی» مدیر اجرایی «شورای ملی مسلمانان در کانادا» (NCCM) اظهار کرد: در حالی که این گونه اقدامات برای اتحاد و همبستگی جامعه کاندا بسیار مخرب است، اکثر قریب به اتفاق مسلمانان می دانند که این شعار ضد اسلامی نظر و عقیده تمامی شهروندان کانادایی نیست.

وی افزود: ما از مقامات می خواهیم تا این حوادث را به عنوان حوادث ناشی از نفرت علیه مسلمانان مورد بررسی قرار دهند، تا ثابت شود که این گونه اعمال هیچ جایگاهی در جامعه ما ندارد. همچنین از تمام سطوح دولت و رهبران جامعه اسلامی می خواهیم تا علیه نفرت متحد شوند. کانادا کشوری چند فرهنگی و کثرت گرا ست، که این تنوع سبب تقویت بنیان آن شده ست.

گاردی در ادامه سخنانش افزود: از جامعه مسلمانان کانادایی تقاضا داریم تا هوشیارتر باشند و فورا هر رفتار مشکوک را گزارش دهند، و همچنین از شورای ملی مسلمانان کانادا در خواست داریم تا آمار دقیقی از این گونه حوادث ناشی از نفرت علیه مسلمانان را ارائه دهد