رئيس فراکسیون اهل سنت مجلس در سخنان خود در این جلسه که گزیده‌ای از آن در کانال تلگرامی‌‌اش منتشر شده گفته است: «سرخوردگی اهل سنت از رفتار دولت تدبیر و امید به دلیل اراده ضعیف این دولت در بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در کشور است.» دکتر جلیل رحیمی نماینده تربت جام، تايباد، باخرز و […]

رئيس فراکسیون اهل سنت مجلس در سخنان خود در این جلسه که گزیده‌ای از آن در کانال تلگرامی‌‌اش منتشر شده گفته است: «سرخوردگی اهل سنت از رفتار دولت تدبیر و امید به دلیل اراده ضعیف این دولت در بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در کشور است.»

دکتر جلیل رحیمی نماینده تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شوراي اسلامي در جلسه با دکترواعظی رئيس دفتر ریاست جمهوری از “عدم استفاده دولت از شایستگان اهل سنت” انتقاد کرده است.

به گزارش انواروب؛ وی در این جلسه که با دعوت حزب اعتدال و توسعه صورت گرفته بود خطاب به دکترواعظی گفته است: «جناب واعظی! اگر برای استفاده از شایستگان اهل سنت کشور روی شما فشار است، روی مردم ما هم فشار بود، اما به دولت شما رای دادند.»

رحیمی هشدار داده که ناامیدی مردم ما (اهل سنت) از دولت، به یاس و افراط می انجامد.

رئيس فراکسیون اهل سنت مجلس در سخنان خود در این جلسه که گزیده‌ای از آن در کانال تلگرامی‌‌اش منتشر شده گفته است: «سرخوردگی اهل سنت از رفتار دولت تدبیر و امید به دلیل اراده ضعیف این دولت در بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در کشور است.»

او همچنین گفته است: «خطر ایجاد گسل‌های قومی ـ مذهبی در کشور به دلیل سرخوردگی مردم و عدم مشارکت در امور اداره کشور وجود دارد.»

رئيس فراکسیون مرزنشینان همچنین از رئیس دفتر دولت خواسته است، ارسال لایحه منطقه آزاد دوغارون تایباد به مجلس را تسریع بخشد.