کمیساریای عالی حقوق بشر رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت‏های خطرناک و وحشیانه علیه فلسطینیان و نقض حقوق بشر متهم کرد و از این رژیم خواست به شهرک سازی‏های خود در سرزمین‏های اشغالی پایان داده و اسرای فلسطینی را از زندان‏های خود آزاد کند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، “ناوی بیلای” در جریان افتتاحیه […]

کمیساریای عالی حقوق بشر رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت‏های خطرناک و وحشیانه علیه فلسطینیان و نقض حقوق بشر متهم کرد و از این رژیم خواست به شهرک سازی‏های خود در سرزمین‏های اشغالی پایان داده و اسرای فلسطینی را از زندان‏های خود آزاد کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، “ناوی بیلای” در جریان افتتاحیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر در سوئیس ضمن اشاره به تداوم جنایت‏های خطرناک رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در سرزمین‏های اشغالی، خواستار توقف هر چه سریع‏تر شهرک سازی‏های این رژیم در مناطق فلسطینی شد و این کار را نقض صریح قوانین بین المللی خواند.
بیلای در بیانیه خود به مساله بیش از 5000 اسیر فلسطینی در زندان‏های رژیم صهیونیستی اشاره کرد که این رژیم باید در مقابل بدرفتاری‏های خود با آنان پاسخ‏گو باشد.
وی عنوان کرد که اشغالگری این رژیم و اقدامات و سیاست‏های آن در سرزمین‏های اشغالی باطل و غیرقابل قبول است.

پیش بینی می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست هفته های آینده خود مسائل مورد اهتمام فلسطین را تحت بند 7 تحت عنوان “وضعیت حقوق بشر در سرزمین‏های فلسطینی” مورد بحث و بررسی قرار دهد.
گزارشی در رابطه با جنایت‏های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و نقض حقوق آنان تهیه می شود و گفتگوها و بحث‏هایی در این رابطه با مشارکت کشورها و سازمان‏های غیردولتی انجام خواهد شد و در نشست‏های آتی محور اصلی گفتگوها مساله بازداشت شدگان در زندان‏های رژیم صهیونیستی و شهرک سازی‏های این رژیم خواهد بود.