انوار وب: دکتر عبدالله بن عبدالعزیز المصلح دبیر کل «انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن کریم و سنت نبوی» از وزارت های آموزش و پرورش در کشورهای اسلامی خواست تا حقایق ثابت شده در مورد اعجاز علمی قرآن را ضمن مواد درسی مقاطع مختلف تحصیلی قرار دهند. بر اساس گزارش پایگاه خبری .24.ae، دکتر المصلح با […]

انوار وب: دکتر عبدالله بن عبدالعزیز المصلح دبیر کل «انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن کریم و سنت نبوی» از وزارت های آموزش و پرورش در کشورهای اسلامی خواست تا حقایق ثابت شده در مورد اعجاز علمی قرآن را ضمن مواد درسی مقاطع مختلف تحصیلی قرار دهند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری .24.ae، دکتر المصلح با بیان ضرورت وارد کردن چنین مسایلی در سطح های مختلف تحصیلی تاکید کرد: معرفی کردن اعجاز علمی قرآن به دانش اموزان ، ارتباط نسل های مسلمان آینده را با فرهنگ اسلامی محکم تر خواهد ساخت .
وی در ادامه افزود: روز به روز به مدارک و اسناد اعجاز علمی قرآن افزوده می شود و این مساله می تواند ایمان مسلمانان را تقویت کرده و غیرمسلمانان را به درک حقیقت و ایمان به خداوند و پیام اسلام تشویق نماید.
دبیر انجمن اعجاز قرآن نسبت به تمام مسایلی که اعجاز قرآن کریم و سنت مطهر نبوی را زیر سوال می برد هشدار داد.
منبع: اخبار جهان اسلام