انوار وب: دستورالعمل اوراق خزانه اسلامی توسط دولت ابلاغ شده و با همکاری بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اولین سری از اوراق قبل از پایان سال عملیاتی می شود.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بورس از انتشار اوراق استصناع و اوراق خزانه اسلامی قبل از پایان سال خبر داد.دکتر علی صالح آبادی به انتشار اوراق خزانه اسلامی اشاره کرد و ادامه داد:دستورالعمل اوراق خزانه اسلامی توسط دولت ابلاغ شده و با همکاری بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اولین سری از اوراق قبل از پایان سال عملیاتی می شود.وی یاد آور شد:با توجه به دستورالعملی که به تصویب دولت رسیده است، معاملات ثانویه این اوراق صرفا در بورس و فرابورس خواهد بود.رئیس سازمان بورس در مورد اوراق اختیار معامله گفت:دستورالعمل و ضوابط این اوراق به بورس تهران ابلاغ شده و ابزار اختیار معامله به بورس تهران منتقل شده است.

منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.