انوار وب:  فلسطینی ها برای اولین بار در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کردند.هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد اولین رای خود را در مجمع عمومی به ثبت رساند.این رای گیری برای انتخاب قاضی جدید برای دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق انجام شد.ریاض منصور،نماینده ناظر فلسطینی ها در سازمان ملل در این باره […]

انوار وب:  فلسطینی ها برای اولین بار در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کردند.
هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد اولین رای خود را در مجمع عمومی به ثبت رساند.
این رای گیری برای انتخاب قاضی جدید برای دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق انجام شد.
ریاض منصور،نماینده ناظر فلسطینی ها در سازمان ملل در این باره گفت:این یک اقدام نمادین است اما بسیار اهمیت دارد زیرا نشان می دهد که جامعه بین الملل به ویژه مجمع عمومی منتظر است تا دولت فلسطین عضو کامل سازمان ملل بشود.
موقعیت فلسطین،سال گذشته به عنوان ناظر غیر عضو در سازمان ملل ارتقا پیدا کرد.
این در حالی است که تلاش برای دستیابی به عضویت دائم در سازمان ملل به خاطر مخالفت های آمریکا و تهدید به وتوی این طرح در شورای امنیت بی نتیجه ماند.
منبع: اخبار جهان اسلام