انوار وب: بنا بر تحقیقی که اخیرا در آلمان صورت گرفته است، بیش از نیمی از مردم آلمان، دین اسلام را خطری برای خود و کشورشان نمی دانند. به نقل از سایت خبری “مفکرة الإسلام”، نتایج یک تحقیق در آلمان نشان می دهد که 75 درصد مردم این کشور دین اسلام را خطری علیه خود […]

انوار وب: بنا بر تحقیقی که اخیرا در آلمان صورت گرفته است، بیش از نیمی از مردم آلمان، دین اسلام را خطری برای خود و کشورشان نمی دانند.

به نقل از سایت خبری “مفکرة الإسلام”، نتایج یک تحقیق در آلمان نشان می دهد که 75 درصد مردم این کشور دین اسلام را خطری علیه خود نمی دانند.
طبق این تحقیق 23 درصد آلمانی‏ها گمان می کنند که دین اسلام برای مردم این کشور خطر محسوب می شود.

در این تحقیق، که توسط پژوهشکده مطالعات آماری آلمان، و به درخواست هفته نامه آلمانی “فوکوس” انجام گرفته، آمده است که سن بیشتر کسانی که در آلمان نگاهی مثبتی نسبت به دین اسلام دارند، بین 30 تا 39 سال است.

تحقیق مذکور دیدگاه احزاب آلمانی را نیز پیرامون دین اسلام جویا شده و آورده است که 58 درصد از اعضای “حزب راست” (حزب جایگزین برای آلمان) از وجود دین اسلام در این کشور احساس خطر کرده اند، این درحالی است که 94 درصد از اعضای “حزب سبز” آلمان نظریه ای بر خلاف نظریه “حزب راست” داشته و اسلام را خطری برای خود تصور نمی کنند.
منبع: سنی آنلاین