انواروب: در چین به جز استان سین کیانگ – که عمده جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند- مسلمین دیگری هم زندگی می کنند که البته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می نمایند. خبرگزاری آسوشیدپرس در نوشتاری به اسلام هراسی در چین پرداخته است. شاید باورش سخت باشد اما در چین هم مسلمانان […]

انواروب: در چین به جز استان سین کیانگ – که عمده جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند- مسلمین دیگری هم زندگی می کنند که البته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می نمایند.

خبرگزاری آسوشیدپرس در نوشتاری به اسلام هراسی در چین پرداخته است. شاید باورش سخت باشد اما در چین هم مسلمانان آزارهای زیادی می بینند. یکی از آخرین این نمونه ها، حمله نژادپرستانه و اسلام ستیزانه به یک مسجد در «نانگانگ» در استان «آنهویی» است.

امام تائو ینگ شنگ امام جماعت مسجد نانگانگ است. این مسجد درحال ساخت است اما مردم محلی بارها وی را تهدید کرده اند که مسجد را به پایان نرساند. اسلام هراسان حتی وی را تهدید کرده اند یکی از اعضای خانواده و یا خودش را می کشند و در قبر می گذارند. یک روز هم سر خوکی را به درون مسجد نیمه کاره انداختند.

اما امام تائو می گوید برای اتمام این مسجد تا آخرین نفس کار می کند.
منبع: شفقنا