انواروب: روزنامه انگلیسی زبان ایندیپندنت طی مقاله ای به تحلیل کشته شدن زیادابوعین، وزیر فلسطینی به دست نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهراتی در کرانه غربی پرداخت و این سوال را مطرح کرد که : اگر یک فلسطینی، به یک مسئول اسرائیلی حمله می کرد و او را به قتل می رساند، چه رخ می […]

انواروب: روزنامه انگلیسی زبان ایندیپندنت طی مقاله ای به تحلیل کشته شدن زیادابوعین، وزیر فلسطینی به دست نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهراتی در کرانه غربی پرداخت و این سوال را مطرح کرد که : اگر یک فلسطینی، به یک مسئول اسرائیلی حمله می کرد و او را به قتل می رساند، چه رخ می داد؟

 

این روزنامه، مقاله ای را از نویسنده فلسطینی” یارا هواری”  منشر نمود که  درآن به ماجرای کشته شدن وزیر فلسطینی در تظاهراتی مسالمت آمیز دراعتراض به ادامه شهرک سازی های اسرائیل در بخش غربی ، پرداخته است.

نویسنده با غیر قانونی دانستن تجاوز صهیونیستی، به طرح این سوال پرداخته است که: «اگر عکس این ماجرا رخ می داد و یک فلسطینی به یک مسئول اسرائیلی حمله می کرد و او را می کشت، چه رخ می داد؟» وی آنگاه سوالش را جواب می دهد که: «اگر چنین اتفاقی می افتاد، اسرائیل در پاسخ به این اقدام، کرانه غربی را در محاصره کامل قرار می داد و با حمله به غزه، آن را  به جهنم تبدیل می کرد.»

وی در ادامه افزوده است: کشته شدن وزیر فلسطینی نشان داد که دولت فلسطین توانایی  تامین امنیت وزرای خود را حتی در داخل خاکش ندارد.

منبع: مفکره الاسلام