انوار وب: عبدالناصر فروانه رئیس مرکز مطالعات امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از ژوئن ۱۹۶۷ تاکنون حدود ۸۵۰ هزار فلسطینی را بازداشت کرده است. وی با اشاره به اینکه این تعداد بازداشت، بیشترین آمار بازداشت در جهان است، گفت: این افراد بیش از ۲۰ درصد مجموع شهروندان فلسطینی مقیم […]

انوار وب: عبدالناصر فروانه رئیس مرکز مطالعات امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از ژوئن ۱۹۶۷ تاکنون حدود ۸۵۰ هزار فلسطینی را بازداشت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد بازداشت، بیشترین آمار بازداشت در جهان است، گفت: این افراد بیش از ۲۰ درصد مجموع شهروندان فلسطینی مقیم اراضی اشغالی فلسطین را تشکیل می دهند.

فروانه با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت شهروندان فلسطینی، تأکید کرد که این بازداشتها، مهمترین ابزار سرکوب جامعه فلسطین است.
منبع: تنا