انوار وب: شیخ محمد نجار امام جمات مسجد باداخوس اسپانیا در چها رشنبه گذشته میزبان دانشجویان دانشگاه Extremadura بود.در طی این برنامه دانشجویان به صحبت های امام جماعت که پیرامون اسلام بود گوش داده وی در ابتدا صحبت هایش به تفسیر سوره فاتحه و اصول اسلام پرداخت و در ادامه مطالبی  پیرامون اهمیت همزیستی مسالمت […]

 انوار وب: شیخ محمد نجار امام جمات مسجد باداخوس اسپانیا در چها رشنبه گذشته میزبان دانشجویان دانشگاه Extremadura بود.
در طی این برنامه دانشجویان به صحبت های امام جماعت که پیرامون اسلام بود گوش داده وی در ابتدا صحبت هایش به تفسیر سوره فاتحه و اصول اسلام پرداخت و در ادامه مطالبی  پیرامون اهمیت همزیستی مسالمت آمیز و مساوات و احترام به دیگر ادیان بیان داشت.
در پایان این دیدار استاد دانشجویان از امام مسجد تشکر نموده و از تشکیل چنین جلساتی در راستای بالا بردن روح همکاری و احترام بین جوامع اعلان خرسندی و رضایت نمود.
 شایان ذکر است این برنامه در زمینه اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی  دانشگاه برای ایجاد رابطه عمیق تر بین مسلمانان و اسپانیای تبارها می باشد. و این سومین مرحله بازدید دانشجویان از این مسجد بوده است
منبع: الالوکه