«محمود المرضی» بعد از گل چهارم به مالزی با جمله “هی قضیة الشرفاء” یعنی فلسطین مسئله باشرف‌ها است؛ به حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل صهیونیست‌ها پرداخت. کنفدراسیون فوتبال آسیا این رفتار بازیکن اردن را سیاسی دانست و او را ۱۵۰۰  دلار جریمه کرد. المرضی درباره این حکم گفت: هدفم این بود که این پیام […]

«محمود المرضی» بعد از گل چهارم به مالزی با جمله “هی قضیة الشرفاء” یعنی فلسطین مسئله باشرف‌ها است؛ به حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل صهیونیست‌ها پرداخت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا این رفتار بازیکن اردن را سیاسی دانست و او را ۱۵۰۰  دلار جریمه کرد.
المرضی درباره این حکم گفت: هدفم این بود که این پیام به مردم جهان برسد که خوشبختانه رسید. هر کسی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. اصلا از جریمه‌ای که شدم ناراحت نیستم و انتظار بیشتر از این را هم داشتم. در هر حالت شکر خداوند را به جای می‌آورم و به برادران فلسطینی‌ام می‌گویم این جریمه فدای سرشان. به خدا ما مقصر هستیم.