انواروب: بانک جهانی در جدید ترین گزارش خود اعلام کرد: یک میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می کنند.به گزارش تقریب، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت کشورهای فقیر اعلام کرد: بلایای طبیعی فزاینده و بحرانهای جهانی اقتصاد سبب شده است کمک ها به کشورهای فقیر جهان از بین برود.براساس آمار […]

انواروب: بانک جهانی در جدید ترین گزارش خود اعلام کرد: یک میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می کنند.
به گزارش تقریب، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت کشورهای فقیر اعلام کرد: بلایای طبیعی فزاینده و بحرانهای جهانی اقتصاد سبب شده است کمک ها به کشورهای فقیر جهان از بین برود.
براساس آمار بانک جهانی در حال حاضر حدود یک میلیارد نفر در جهان با درامد روزانه کمتر از یک دلار و ۲۵ سنت روزگار خود را سپری می کنند.
بانک جهانی با هشدار درباره افزایش شمار افراد فقیر در جهان، راهبردی جدید در این خصوص ارائه کرده است .
براساس این برنامه ، قرار است تا سال ۲۰۳۰، فقر در جهان ریشه کن شود، اما عملیاتی شدن این برنامه با چالشهای بسیار زیادی همراه است.